2 khóa học Giao Tiếp/ Phương Tiện Truyền Thông tại Breda University of Applied Sciences

netherlands

3293

18

Executive Master of Arts in Media Innovation

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

€12,248.00 (336,757,712 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Media Innovation

90 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€10,385.00 (285,534,686 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH