21 khóa học tại Breda University of Applied Sciences

netherlands

611

2

Bachelor of Arts in Creative Business

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Tourism Management

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Built Environment

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creative Media and Game Technologies

123 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hotel Management

135 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of International Facility Management

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Leisure and Events Management

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Logistics Engineering

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Logistics Management

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Leisure Studies

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€9,950.00 (278,912,053 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Tourism

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Executive Master of Arts in Imagineering

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 17 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€12,248.00 (343,328,123 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH