21 khóa học tại Breda University of Applied Sciences

netherlands

548

1

Bachelor of Arts in Creative Business

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Tourism Management

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Built Environment

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creative Media and Game Technologies

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Hotel Management

82 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of International Facility Management

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Leisure and Events Management

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Logistics Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Logistics Management

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Leisure Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€9,950.00 (248,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Tourism

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Executive Master of Arts in Imagineering

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 17 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,248.00 (306,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH