1 khóa học Business Administration tại Fontys University of Applied Sciences

netherlands

1461

3

Bachelor of Business Administration in International Business

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

€7,680.00 (207,224,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH