2 khóa học Học sư phạm tại Utrecht University

netherlands

3268

13

XẾP HẠNG THE TIMES 75

MSc in Educational Sciences

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,167.00 (390,240,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Educational Sciences: Learning in Interaction

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€15,167.00 (390,240,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH