112 khóa học tại Utrecht University

netherlands

1598

7

XẾP HẠNG THE TIMES 69

BA in Celtic Languages and Culture

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,288.00 (257,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English Language and Culture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,288.00 (257,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in History

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,288.00 (257,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Literary Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,288.00 (257,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Media and Culture

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,288.00 (257,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Roosevelt)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2022

€8,966.00 (224,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Utrecht)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

€12,431.00 (310,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Economics and Business Economics

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€10,288.00 (257,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Global Sustainability Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€13,686.00 (342,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Pharmaceutical Sciences (College of Pharmaceutical Sciences)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€22,737.00 (568,425,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Philosophy, Politics and Economics

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,431.00 (310,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

LLM in European Criminal Justice in a Global Context

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€17,078.00 (426,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH