112 khóa học tại Utrecht University

netherlands

1411

2

XẾP HẠNG THE TIMES 75

BA in Celtic Languages and Culture

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,288.00 (288,386,653 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English Language and Culture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,288.00 (288,386,653 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in History

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,288.00 (288,386,653 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Literary Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,288.00 (288,386,653 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Media and Culture

90 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,288.00 (288,386,653 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Roosevelt)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€8,966.00 (251,329,193 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (University College Utrecht)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€12,431.00 (348,457,862 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Economics and Business Economics

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€10,288.00 (288,386,653 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Global Sustainability Science

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€13,686.00 (383,637,222 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Pharmaceutical Sciences (College of Pharmaceutical Sciences)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€22,737.00 (637,349,080 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc in Philosophy, Politics and Economics

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€12,431.00 (348,457,862 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

LLM in European Criminal Justice in a Global Context

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€17,078.00 (478,719,602 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH