2 khóa học Thiết Kế Công Trình tại University of Twente

netherlands

1952

8

XẾP HẠNG THE TIMES 201

MSc in Industrial Design Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (412,162,018 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Master’s Programme in Industrial Design Engineering

4 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH