1 khóa học Hành chính công tại University of Twente

netherlands

2038

9

XẾP HẠNG THE TIMES 201

MSc in Public Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (304,971,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH