1 khóa học Hành chính Văn Phòng tại University of Twente

netherlands

2228

11

XẾP HẠNG THE TIMES 184

MSc in Business Administration

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (312,130,993 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH