3 khóa học Quản Lý Công Nghiệp tại University of Twente

netherlands

1878

7

XẾP HẠNG THE TIMES 201

BSc in Industrial Engineering and Management Science

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

€10,500.00 (283,314,426 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Industrial Engineering and Management

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021

€15,750.00 (424,971,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Master’s Programme in Industrial Engineering and Management

8 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 15 - 30 EC

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH