3 khóa học Y (Đại Cương) tại University of Groningen

netherlands

11071

40

XẾP HẠNG THE TIMES 73

BSc in Medicine

153 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€32,000.00 (837,408,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Molecular Medicine and Innovative Treatment

98 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€15,500.00 (405,619,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Molecular Medicine and Innovative Treatment - Innovative Medicine

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€17,500.00 (457,957,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH