3 khóa học Học sư phạm tại University of Groningen

netherlands

12142

43

XẾP HẠNG THE TIMES 73

MSc in Pedagogical Sciences - Deafblindness

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Pedagogical Sciences - Ethics of Education: Philosophy, History and Law

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Pedagogical Sciences - Youth 0-21 Society and Policy

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

€15,000.00 (381,214,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH