3 khóa học Học sư phạm tại University of Groningen

netherlands

13814

46

XẾP HẠNG THE TIMES 73

MSc in Pedagogical Sciences - Communication and Deafblindness

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€14,600.00 (378,133,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Pedagogical Sciences - Ethics of Education: Philosophy, History and Law

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2019

€12,500.00 (323,744,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Pedagogical Sciences - Youth 0-21 Society and Policy

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2019

€14,600.00 (378,133,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH