1 khóa học Phát Triển Kỹ Năng Đặc Biệt Cho Người Mù-Điếc tại University of Groningen

netherlands

13076

45

XẾP HẠNG THE TIMES 73

MSc in Pedagogical Sciences - Deafblindness

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

€15,000.00 (386,398,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH