3 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Groningen

netherlands

14230

50

XẾP HẠNG THE TIMES 73

BA in Communication and Information Studies

127 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

€9,500.00 (243,352,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Communication and Information Studies - Digital Humanities

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 15 October 2020

€13,500.00 (345,816,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Communication and Information Studies - Information Science

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 15 October 2020

€13,500.00 (345,816,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH