4 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Groningen

netherlands

9947

32

XẾP HẠNG THE TIMES 73

BA in Communication and Information Studies

152 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2021

€9,500.00 (259,075,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Communication and Information Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021, 1 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2020, 1 June 2021, 15 October 2021

€13,500.00 (368,160,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Communication and Information Studies - Digital Humanities

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

€13,500.00 (368,160,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Communication and Information Studies - Information Science

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 1 Tháng Chín 2021, 1 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2020, 1 June 2021, 15 October 2021

€13,500.00 (368,160,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH