6 khóa học Kế toán tại University of Groningen

netherlands

11071

40

XẾP HẠNG THE TIMES 73

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Econometrics and Finance

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Accountancy and Controlling

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Business Administration - Management Accounting and Control

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Finance

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 1 Tháng Hai 2021

Hạn nộp đơn

15 October 2020

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Finance - DDM Finance (Double Degree)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Marketing - DDM Marketing and Finance (Double Degree)

146 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

€15,000.00 (392,535,255 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH