39 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Groningen

netherlands

12969

40

XẾP HẠNG THE TIMES 79

BSc in Global Responsibility and Leadership

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,350.00 (317,908,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Industrial Engineering and Management Science

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in International Business

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€8,900.00 (229,100,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Econometrics and Finance

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Resource Management and Organizational Behaviour

29 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Innovation and Organization

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations Management and Operations Research

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Interests and Private Relationships

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in International Law and the Law of International Organizations - International Human Rights Law

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€14,600.00 (375,827,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Arts and Culture (Research) - Cultural Leadership

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Arts and Culture - Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH