35 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Groningen

netherlands

12969

40

XẾP HẠNG THE TIMES 79

BSc in Applied Mathematics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Applied Physics

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Astronomy

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Biology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Chemistry

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Life Science and Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Physics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Spatial Planning and Design

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€8,900.00 (229,100,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Energy and Sustainability

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 3 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Arts and Culture - Arts, Cognition and Criticism

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Communication and Information Studies - Information Science

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

1 October 2019

€12,500.00 (321,770,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH