3 khóa học Học sư phạm tại University of Amsterdam

netherlands

10722

27

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Master of Arts (MA) in Linguistics - Language and Education

160 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (338,264,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Literary Studies - Literature and Education

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (338,264,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Pedagogical Sciences - Youth at Risk

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,335.00 (415,142,378 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH