3 khóa học Học sư phạm tại University of Amsterdam

netherlands

12018

44

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Master of Arts (MA) in Linguistics - Language and Education

100 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (344,722,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Literary Studies - Literature and Education

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (344,722,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Pedagogical Sciences - Youth at Risk

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,335.00 (423,068,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH