1 khóa học Bảo Tàng Học/ Nghiên Cứu Bảo Tàng tại University of Amsterdam

netherlands

7667

19

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Master of Arts (MA) in Museum Studies (Heritage Studies)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 ECTS, 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (359,134,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH