2 khóa học Quản lý nguồn nhân lực bậc cao học tại University of Amsterdam

netherlands

12024

35

XẾP HẠNG THE TIMES 62

MA in Theology and Religious Studies - Religious Diversity in Europe

50 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,310.00 (338,811,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Psychology - Human Resource and Career Management

190 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,335.00 (415,814,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH