2 khóa học Quản lý nguồn nhân lực bậc cao học tại University of Amsterdam

netherlands

11903

50

XẾP HẠNG THE TIMES 62

MA in Theology and Religious Studies - Religious Diversity in Europe

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€13,310.00 (342,038,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Psychology - Human Resource and Career Management

161 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,335.00 (419,774,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH