15 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Amsterdam

netherlands

11835

51

XẾP HẠNG THE TIMES 62

BSc in Actuarial Science

95 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€9,280.00 (238,882,070 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Business Administration

154 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,280.00 (238,882,070 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive Master of Science (MSc) in International Finance - Finance and Technology

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 65 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€26,900.00 (692,449,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive MSc in International Finance - General

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 65 ECTS; 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€26,900.00 (692,449,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in Law and Finance

68 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,740.00 (379,431,219 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Media Studies - Preservation and Presentation of the Moving Image

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 ECTS, 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

€13,310.00 (342,620,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Theology and Religious Studies - Religious Diversity in Europe

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

€13,310.00 (342,620,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Accountancy and Control

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,850.00 (433,746,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Actuarial Science and Mathematical Finance

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,950.00 (384,836,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€16,850.00 (433,746,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Finance

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,850.00 (433,746,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Business in Society (Joint Research Programme)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,000.00 (386,124,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH