1 khóa học Công Nghệ Phần Mềm tại University of Amsterdam

netherlands

7667

19

XẾP HẠNG THE TIMES 62

Master of Science (MSc) in Software Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€22,010.00 (593,881,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH