30 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Amsterdam

netherlands

11571

53

XẾP HẠNG THE TIMES 62

BSc in Communication Science

151 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,300.00 (242,822,059 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive Master of Science (MSc) in International Finance - Finance and Technology

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 65 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€26,900.00 (702,356,278 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Actuarial Science and Mathematical Finance

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,950.00 (390,342,987 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biomedical Sciences - Medical Biology

67 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biomedical Sciences - Neurobiology

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry - Analytical Sciences

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry - Molecular Sciences

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry - Science for Energy and Sustainability

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Computational Science (Joint Degree UvA/VU)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Cultural and Social Anthropology - Applied Anthropology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS, 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,335.00 (426,505,197 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Environmental Management

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Geo-Ecological Dynamics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€15,400.00 (402,092,442 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH