7 khóa học Quản lý nguồn nhân lực tại Tilburg University

netherlands

4608

14

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Science (BSc) in Human Resource Studies: People Management

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€8,800.00 (225,421,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Culture Studies - Management of Cultural Diversity

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€11,100.00 (284,338,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in Labour Law and Employment Relations

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,994,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Human Resource Studies

37 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,994,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Human Resource Studies - People Management for Global Social Challenges

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,994,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Organization Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,994,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Organization Studies - Organizing for Global Social Challenges

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

€14,600.00 (373,994,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH