2 khóa học Học sư phạm tại Radboud University

netherlands

6429

20

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Master of Science in Pedagogical Sciences - Specialisation in Diversities in Youth Care

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Pedagogical Sciences - Specialisation in Gifted Education

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

€11,471.00 (291,527,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH