2 khóa học Học sư phạm tại Radboud University

netherlands

10249

38

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Master of Science in Pedagogical Sciences - Specialisation in Diversities in Youth Care

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€11,471.00 (297,093,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Pedagogical Sciences - Specialisation in Gifted Education

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€11,471.00 (297,093,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH