1 khóa học Kỹ thuật và Công nghệ tại Radboud University

netherlands

10305

38

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Intelligent Technology

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,645.00 (323,869,826 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH