1 khóa học Kỹ thuật và Công nghệ tại Radboud University

netherlands

6314

19

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence - Specialization in Intelligent Technology

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

€12,645.00 (327,811,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH