25 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Radboud University

netherlands

13149

67

XẾP HẠNG THE TIMES 123

Bachelor of Arts (BA) in International Business Communication

687 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,342.00 (217,770,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Business Administration

157 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,342.00 (217,770,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Communication and Information Studies - Specialisation in International Bu ...

98 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LL.M) in International and European Law - Specialization in Business Law

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LL.M) in International and European Law - Specialization in Human Rights and Migr ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Science, Management and Innovation

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€12,645.00 (330,101,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration - Specialization in Business Analysis and Mode ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 EUROPEAN CREDITS (EC), WHERE 1 EC POINT IS 28 HOURS OF STUDY.

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration - Specialization in Gender Equality, Diversity ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 EUROPEAN CREDITS (EC), WHERE 1 EC POINT IS 28 HOURS OF STUDY.

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration - Specialization in Innovation and Entrepreneu ...

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 EUROPEAN CREDITS (EC), WHERE 1 EC POINT IS 28 HOURS OF STUDY.

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration - Specialization in International Business

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration - Specialization in Marketing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Business Administration - Specialization in Organisational Design and ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,471.00 (299,453,814 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH