133 khóa học tại Radboud University

netherlands

4674

34

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Bachelor of Arts (BA) in American Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€11,500.00 (313,777,782 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Arts and Culture Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€11,500.00 (313,777,782 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in English Language and Culture

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€11,500.00 (313,777,782 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in History

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€11,500.00 (313,777,782 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in International Business Communication

170 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€16,000.00 (436,560,392 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Society

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€16,000.00 (436,560,392 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Artificial Intelligence

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€14,500.00 (395,632,855 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Biology

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€16,500.00 (450,202,904 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Business Administration

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€11,500.00 (313,777,782 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€14,500.00 (395,632,855 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Computing Science

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€16,500.00 (450,202,904 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Economics

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€11,500.00 (313,777,782 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Radboud University

Radboud là trường đại học tổng hợp, có truyền thống tốt nhất ở Hà Lan, theo Keuzegids Universiteiten năm 2020.

  • Xếp thứ 24 trong THE European Teaching Ranking 2019
  • Tọa lạc tại thành phố sinh viên sôi động và sầm uất ở Châu Âu
  • Nằm trong top 1% các trường đại học thế giới
  • Trường có giáo sư nhận giải Nobel Vật lý (2010)