3 khóa học Sản Xuất Phim/ Video/ Truyền Hình tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

5927

22

XẾP HẠNG THE TIMES 69

MA in Media and Business

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,200.00 (302,202,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Media and Creative Industries

140 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,200.00 (302,202,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Media, Culture and Society

70 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,200.00 (302,202,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH