2 khóa học Khởi nghiệp tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

9416

32

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Cultural Economics and Entrepreneurship - MA

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,200.00 (287,816,248 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Strategic Entrepreneurship

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (462,561,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH