2 khóa học Khởi nghiệp tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

8275

28

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Cultural Economics and Entrepreneurship - MA

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€11,200.00 (294,503,765 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Strategic Entrepreneurship

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,000.00 (473,309,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH