6 khóa học Kế toán tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

7872

28

XẾP HẠNG THE TIMES 69

Accounting and Auditing - MSc

117 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR; 60 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (392,267,228 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Control - MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (392,267,228 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance - MSc

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (392,267,228 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Financial Management - MSc

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (470,720,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Finance and Investments

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR; 60 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (470,720,673 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Econometrics and Management Science - Quantitative Finance

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (392,267,228 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH