11 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

7712

26

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Brain and Cognition - MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,500.00 (378,526,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Double Degree in Arts and Sciences (BA/BSc)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 300 ECTS; 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€12,000.00 (313,263,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Bachelor Econometrics and Operations Research - BSc

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 ECTS; 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€9,200.00 (240,168,694 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Management Science

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Management Science - Operations Research and Quantitative Logistics

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,700.00 (383,747,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Management of Governance Networks

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,500.00 (378,526,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Nanobiology

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€21,800.00 (569,095,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Neuroscience (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€18,200.00 (475,116,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Public Administration and Organisational Science (Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€14,500.00 (378,526,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Nanobiology - BSc

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS; 180 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€10,834.00 (282,824,742 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Research Master in Health Sciences - MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS; 240 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2019

€18,200.00 (475,116,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH