1 khóa học Kiểm Toán tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

7907

28

XẾP HẠNG THE TIMES 69

Accounting and Auditing - MSc

117 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR; 60 ECTS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (392,267,228 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH