3 khóa học Lập Kế Hoạch Chính Sách/ Chiến Lược tại Erasmus University Rotterdam

netherlands

5986

22

XẾP HẠNG THE TIMES 69

MSc in Economics and Business - Industrial Dynamics and Strategy

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (412,423,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Economics and Business - Policy Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,000.00 (412,423,716 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Strategic Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (494,908,459 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH