2 khóa học Học sư phạm tại Maastricht University

netherlands

6229

17

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Professions Education

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€3,220.00 (82,849,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MA in Arts and Heritage: Policy, Management and Education

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (355,068,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH