3 khóa học Hành chính công tại Maastricht University

netherlands

5667

18

XẾP HẠNG THE TIMES 127

MA in European Public Affairs

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (355,486,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in European Studies Specialization in European Public Policy and Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (355,486,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Public Policy and Human Development

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (355,486,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH