22 khóa học Y tế và sức khỏe tại Maastricht University

netherlands

6918

19

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Bachelor in Medicine - International Track

133 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€32,000.00 (818,733,126 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor in Psychology

112 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,000.00 (204,683,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in European Public Health

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€10,900.00 (278,880,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc or BA in University College Venlo

95 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€10,900.00 (278,880,971 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Cognitive Neuroscience

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Drug Development and Neur ...

131 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Neuropsychology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Psychopathology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Epidemiology

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Forensic Psychology

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,078,661 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Global Health

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Governance and Leadership in European Public Health

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,800.00 (429,834,891 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH