22 khóa học Y tế và sức khỏe tại Maastricht University

netherlands

8481

34

XẾP HẠNG THE TIMES 128

Bachelor in Medicine - International Track

168 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€32,000.00 (836,046,352 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor in Psychology

91 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,000.00 (209,011,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in European Public Health

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€10,900.00 (284,778,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc or BA in University College Venlo

72 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€10,900.00 (284,778,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Cognitive Neuroscience

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Drug Development and Neur ...

133 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Neuropsychology

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Cognitive and Clinical Neuroscience (Research) Specialization in Psychopathology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Epidemiology

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Forensic Psychology

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,544,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Global Health

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Governance and Leadership in European Public Health

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,924,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH