2 khóa học Kế toán tại Maastricht University

netherlands

4640

9

XẾP HẠNG THE TIMES 127

MSc in International Business Specialisation in Accountancy

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (361,132,435 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in International Business Specialization in Sustainable Finance

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (361,132,435 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH