29 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc cao học tại Maastricht University

netherlands

6518

18

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Doctor of Philosophy (PhD) in Innovation, Economics and Governance for Development (IEGD)

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dual Career Doctor of Philosophy (PhD) Programme in Governance and Policy Analysis

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 TO 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Law (LLM) in Globalisation and Law Specialization in Human Rights

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Business Intelligence and Smart Services

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Business Research

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Data Science for Decision Making

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€16,800.00 (430,349,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Operations Research Specialization in Actuarial Science

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economic and Financial Research

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economic and Financial Research Specialization in Econometrics

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economics and Strategy in Emerging Markets

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Financial Economics Specialisation in Asset Pricing

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Financial Economics Specialisation in Banking

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2020

€13,800.00 (353,501,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH