31 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Maastricht University

netherlands

9698

65

XẾP HẠNG THE TIMES 128

BSc in International Business

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,000.00 (208,842,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Innovation, Economics and Governance for Development (IEGD)

19 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dual Career Doctor of Philosophy (PhD) Programme in Governance and Policy Analysis

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 TO 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Programme (Pre-BA)

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Law (LLM) in Globalisation and Law Specialization in Human Rights

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Business Intelligence and Smart Services

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Business Research

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Data Science for Decision Making

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€16,800.00 (438,568,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Econometrics and Operations Research Specialization in Actuarial Science

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economic and Financial Research

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economic and Financial Research Specialization in Econometrics

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Economics and Strategy in Emerging Markets

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€13,800.00 (360,253,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH