1 khóa học Quản Lý An Ninh tại Leiden University

netherlands

4641

11

XẾP HẠNG THE TIMES 67

MSc in Crisis and Security Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,800.00 (516,904,391 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH