5 khóa học Giáo dục trẻ em tại Leiden University

netherlands

6288

19

XẾP HẠNG THE TIMES 68

MSc in Developmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research)

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 October 2019, 1 April 2020

€17,500.00 (450,478,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Education and Child Studies - Applied Neuroscience in Human Development

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 October 2019, 1 April 2020

€17,500.00 (450,478,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Education and Child Studies - Digital Media in Human Development

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 October 2019, 1 April 2020

€17,500.00 (450,478,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Education and Child Studies - Educational Science

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 October 2019, 1 April 2020

€17,500.00 (450,478,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Education and Child Studies - Learning Problems and Impairments (International Track)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 October 2019, 1 April 2020

€17,500.00 (450,478,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH