2 khóa học Luật Học/ Nghiên Cứu Pháp Lý tại Leiden University

netherlands

4641

11

XẾP HẠNG THE TIMES 67

MA in Philosophy - Philosophy of Law

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (503,156,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Political Science - Political Legitimacy and Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (503,156,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH