2 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Leiden University

netherlands

5077

13

XẾP HẠNG THE TIMES 67

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in Business

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (499,061,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in the Public Sector

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (499,061,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH