2 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Leiden University

netherlands

6144

16

XẾP HẠNG THE TIMES 67

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in Business

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,300.00 (468,110,829 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in the Public Sector

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,300.00 (468,110,829 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH