4 khóa học Quản lý tại Leiden University

netherlands

6109

16

XẾP HẠNG THE TIMES 67

MSc in Biomedical Sciences - Biomedical Sciences Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,600.00 (478,208,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Mathematics - Mathematics and Business Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,600.00 (478,208,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Political Science - Nationalism, Ethnic Conflict and Development

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,300.00 (470,495,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Public Administration - Public Management and Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,300.00 (470,495,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH