5 khóa học Quản lý tại Leiden University

netherlands

3429

9

XẾP HẠNG THE TIMES 70

MSc in Biomedical Sciences - Biomedical Sciences Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€19,100.00 (536,536,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Crisis and Security Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,800.00 (528,109,563 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Mathematics - Mathematics and Business Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€19,100.00 (536,536,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Political Science - Nationalism, Ethnic Conflict and Development

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,800.00 (528,109,563 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Public Administration - Public Management and Leadership

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,800.00 (528,109,563 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH