1 khóa học Kế toán tại Leiden University

netherlands

5356

15

XẾP HẠNG THE TIMES 67

Advanced LLM in Law and Finance

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (478,893,011 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH