2 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương) tại Leiden University

netherlands

6127

16

XẾP HẠNG THE TIMES 67

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in Business

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,600.00 (478,570,197 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in the Public Sector

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 April 2020

€18,600.00 (478,570,197 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH