2 khóa học Công Nghệ Thông Tin (Đại Cương) tại Leiden University

netherlands

3868

10

XẾP HẠNG THE TIMES 70

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in Business

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (503,584,314 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in ICT in Business and the Public Sector - ICT in the Public Sector

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

€18,300.00 (503,584,314 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH