198 khóa học tại Leiden University

netherlands

2582

2

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Advanced LL.M. in International Dispute Settlement and Arbitration

64 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in Air and Space Law

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021, 7 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced LLM in European and International Business Law

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in European and International Human Rights Law

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in International Children's Rights

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in International Civil and Commercial Law

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in Law and Digital Technologies

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in Law and Finance

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in Public International Law - International Criminal Law

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced LLM in Public International Law - Peace, Justice and Development

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€18,800.00 (512,958,461 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Archaeology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

€10,716.00 (292,386,323 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Archaeology - Heritage and Society

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

€10,716.00 (292,386,323 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH