Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

19 khóa học tại National College of Ireland

ireland

74

BA (Honours) in Accounting and Finance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Honours) in Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Honours) in Human Resource Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Honours) in Marketing Practice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Honours) in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Honours) in Computing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Honours) in Data Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€10,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Higher Certificate in Data Science

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€5,500.00 (137,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Higher Diploma in Science in Computing (International)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA in Human Resource Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

€15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Cloud Computing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

€15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Cybersecurity

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 23 Tháng Một 2023

€15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học