9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Griffith College, Ireland

ireland

807

2

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Hons) in Computing Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,000.00 (307,024,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computing Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,000.00 (307,024,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Certificate in Computing

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€12,000.00 (307,024,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Applied Digital Media

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€14,000.00 (358,195,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Big Data Management and Analytics

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€14,000.00 (358,195,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Computing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€14,000.00 (358,195,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Network and Information Security

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€14,000.00 (358,195,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science in Applied Digital Media

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€12,000.00 (307,024,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science in Computing

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

€12,000.00 (307,024,922 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH