2 khóa học Đa Phương Tiện (Máy Tính) tại Griffith College, Ireland

ireland

570

2

Khóa học tiếng Anh

MSc in Interactive Digital Media

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€14,000.00 (366,366,238 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Science in Interactive Digital Media

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€12,000.00 (314,028,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH